خوش اومدی
اول از همه ببخشید که دو بار قسمت هفتم رو گذاشتم

و این که قسمت آخر رو زود تر نگذاشتم.

 


ℭoη†iηuê
پنجشنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۰ 6:54 |- نسیــ ـــ ـم -|


به دلیل اینکه امروز وقت زیاد دارم قسمت ۷ و ۸ رمان دوراهی عشق و هوس و شاید قسمت آخر این رمان رو بزارم .

 


ℭoη†iηuê
سه شنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۰ 16:55 |- نسیــ ـــ ـم -|


این هم از قسمت چهار و پنج رمان دو راهی عشق و هوس

               نظر فراموش نشه.


ℭoη†iηuê
یکشنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۰ 18:44 |- نسیــ ـــ ـم -|


این هم از قسمت دوم وسوم  رمان دو راهی عشق و هوس

                                                                               نسیم


ℭoη†iηuê
سه شنبه سی ام فروردین ۱۳۹۰ 6:35 |- نسیــ ـــ ـم -|


این هم از قسمت اول رمان دو راهی عشق و هوس

                               نـ ـسـ ـیـ ـم


ℭoη†iηuê
چهارشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۰ 5:57 |- نسیــ ـــ ـم -|


ϰ-†нêmê§