خوش اومدی

و حیرت انگیزه که تو هنوز با قطعه قطعه ی قلب شکستت دوستش داری!!هنوز در به در کوچه هاي خاطره ام / هنوز اسم تو مانده گوشه حنجره ام /هنوز مثل نخستين نگاه عاشق تو / در انحصار غم عشق در محاصره ام

Still in the streets in my memory/name you still have my larynx corner/Still look like the first fell in love with your love in the monopoly sorrow in my siege

 قسمت آخر

 


ℭoη†iηuê
جمعه بیست و دوم مهر ۱۳۹۰ 9:19 |- نسیــ ـــ ـم -|


قسمت نوزدهم
ℭoη†iηuê
جمعه بیست و دوم مهر ۱۳۹۰ 9:14 |- نسیــ ـــ ـم -|


 

برات مینویسم دوستت دارم آخه میدونی؟ آدما گاهی اوقات

 خیلی زود حرفاشونو از یاد می برن ولی یه نوشته به این سادگیا پاک شدنی نیست.گرچه پاره کردن یه کاغذ از شکستن یه قلبم ساده تر..ولی من مینویسم....من مینویسم دوستت دارم

I write you: I live you, you know human forget his words but writing doesn’t be clear easily. Though tearing a paper is easier than breaking a heart…but I write…I write I LOVE You

قسمت هجدهم


ℭoη†iηuê
شنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۰ 14:24 |- نسیــ ـــ ـم -|


Don't go for looks,

they can deceive

Don't go for wealth

even that fades away.

Go for sum1 who makes u

smile becoz only a smile makes

a dark day seem bright..

دنبال نگاه ها نرو،

ممکنه فریبت بدن

دنبال ثروت نرو

چون حتی ثروت هم یه روزی نا پدید میشه

دنبال کسی برو که باعث میشه لبخند بزنی

چون فقط یه لبخنده که میتونه

باعث بشه یه روز خیلی تاریک، کاملا روشن به نظر بیاد

قسمت هفدهم


ℭoη†iηuê
شنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۰ 14:19 |- نسیــ ـــ ـم -|


قسمت شانزدهم

منتظر نظرات

 شما هستم


در این بازار نا مردی به دنبال چه می گردی نمی یابی نشان هرگز تو از عشق و جوانمردی برو بگذر از این بازار از این مستی وطنازی اگر چون کوه هم باشی در این دنیا تو می بازی

 


ℭoη†iηuê
جمعه پانزدهم مهر ۱۳۹۰ 15:25 |- نسیــ ـــ ـم -|


قسمت پانزدهم

اگه نظر ندین ادامه نمیدم


ℭoη†iηuê
چهارشنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۰ 16:24 |- نسیــ ـــ ـم -|


قسمت چهاردهم

ادامه این رمان فقط به شرط نظرات شماست


ℭoη†iηuê
جمعه هشتم مهر ۱۳۹۰ 9:30 |- نسیــ ـــ ـم -|


××قسمت سیزدهم××

می دونی كی می فهمی دنیا دو زه؟

وقتی كه هر كسی كه دوسش داری بهت می گه تا اخر دنیا باهاتم


 


ℭoη†iηuê
جمعه هشتم مهر ۱۳۹۰ 9:26 |- نسیــ ـــ ـم -|


بچه ها من واقعا نمی رسم دو تا رمان رو با هم بزارم اما دارم میزارم

و اگه نظر ندید من ادامه رمان رسم عاشقی رو نمیزارم

فقط هم به خاطر تینا و اصرار کیانا گذاشتم

بنگر  كه  چقدر   دست   تكان   می دهم ، گویا  مرا  برای وداع   آفریده اند . . .

قسمت دوازدهم


ℭoη†iηuê
چهارشنبه ششم مهر ۱۳۹۰ 10:4 |- نسیــ ـــ ـم -|


سارا زورد جوابم رو بده

جمعه بیست و هشتم مرداد ۱۳۹۰ 11:52 |- نسیــ ـــ ـم -|


این هم قسمت یازدهم

سارا تو آخرین بار کیانا رو کی دیدی ؟

می دونی چرا گوشیش خاموشه؟

دلم هزار راه رفت تو رو خدا زود بگو.


ℭoη†iηuê
جمعه بیست و هشتم مرداد ۱۳۹۰ 11:50 |- نسیــ ـــ ـم -|


و  ق س م ت

د ه م

 رمان خوشگل رسم عاشقی

داریم به جاهای حساس میرسیم


ℭoη†iηuê
سه شنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۹۰ 10:56 |- نسیــ ـــ ـم -|


ا ی ن  ه م

ق س م ت  ن ه م


ℭoη†iηuê
یکشنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۰ 12:51 |- نسیــ ـــ ـم -|


ا ی ن   ه م  

ق س م ت  ه ش ت م  


ℭoη†iηuê
یکشنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۰ 12:47 |- نسیــ ـــ ـم -|


این هم ادامه اش

قسمت هفتم


ℭoη†iηuê
شنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۰ 9:44 |- نسیــ ـــ ـم -|


یه نظری بدید بد نیستا

من هم شارژ میشم زود زود میزارم


ℭoη†iηuê
شنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۰ 9:38 |- نسیــ ـــ ـم -|


این هم قسمت پنجم


ℭoη†iηuê
جمعه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۰ 15:29 |- نسیــ ـــ ـم -|


این هم قسمت چهارم
ℭoη†iηuê
چهارشنبه نوزدهم مرداد ۱۳۹۰ 9:33 |- نسیــ ـــ ـم -|


این هم قسمت سوم

برید حالش رو ببرید


ℭoη†iηuê
چهارشنبه نوزدهم مرداد ۱۳۹۰ 9:18 |- نسیــ ـــ ـم -|


سلام

من اومدم

امروز بیشتر می زارم

قسمت سوم رمان رسم عاشقی

اگه یه نظری هم بدید ید نیستا


ℭoη†iηuê
چهارشنبه نوزدهم مرداد ۱۳۹۰ 9:11 |- نسیــ ـــ ـم -|


سلام سلام

من اومدم

این هم قسمت دوم رمان رسم عاشقی


ℭoη†iηuê
سه شنبه هجدهم مرداد ۱۳۹۰ 10:0 |- نسیــ ـــ ـم -|


این یه رمان هست که تازه خوندم

خیلی خوشم اومد میزارمش اگه دوست داشتین به من بگین تا ادامه بدم

نويسنده اين رمان بانوي شرقي


ℭoη†iηuê
چهارشنبه هشتم تیر ۱۳۹۰ 12:2 |- نسیــ ـــ ـم -|


ϰ-†нêmê§