خوش اومدی

///پـــــــــــــــایـــــــــــــــان///


ℭoη†iηuê
پنجشنبه پنجم آبان ۱۳۹۰ 17:31 |- آرام -|


|€|شــــــکـــوه انـــتــــظـــارمـــ|€|

|€|آمــــدنــــتــــــ را بیـــــ رنگـــــ کـــردهــ|€|

|€|دیــــــگـــــر نـــــیـــا...!|€|

فصل ۱۲و۱۳


ℭoη†iηuê
پنجشنبه پنجم آبان ۱۳۹۰ 17:29 |- آرام -|


::گاهــی آدمـ دلــــشـــ  مـیــخواهــد::


::کـفـــش هـاشـ را دربـیـــاورد ::


::یــواشکیـ نوکـــ  پـــا , نـوکــ پــا ::

::از خـودشــ دور شــود ::

 

دور دور دور ........

 //////////////////////

فصل ۱۱


ℭoη†iηuê
پنجشنبه پنجم آبان ۱۳۹۰ 17:25 |- آرام -|


¤¤مــــیــ دونــیــ تــنهاییــ بــد دردیـــهـــ ¤¤

٪٪امــا بــدتــر از اونــ ایــنــهــ کــه تــنها بـاشـــیـــ٪٪

××و عــشقــتــ بــا یــکیــ دیــگهــ بــاشــهـــ××

.........................///.......................

فصل ده


ℭoη†iηuê
پنجشنبه پنجم آبان ۱۳۹۰ 17:22 |- آرام -|


نابینای تو ام ...

نزدیک تر بیا...فقط به خط بریل می توانم ترا بخوانم...

نزدیک تر بیا که معنی زندگی را بدانم...
                                                 

....................................

توی این دو روز به شرط اینکه نظر بدید قول میدم تمومش کنم


ℭoη†iηuê
دوشنبه دوم آبان ۱۳۹۰ 19:41 |- آرام -|


آغــــ ـــــ ـــــ ـوش ســ ــــ ــــــ ـــرد

فــ ــ ــ ـصـــ ــ ــل ۷و۸

جمعه بیست و نهم مهر ۱۳۹۰ 19:50 |- آرام -|


آغــــــــــوش ســــــــــرد

فصل ۵و۶


ℭoη†iηuê
سه شنبه بیست و ششم مهر ۱۳۹۰ 18:41 |- آرام -|


تا پایان فصل ۴
ℭoη†iηuê
جمعه بیست و دوم مهر ۱۳۹۰ 10:41 |- آرام -|


سلاااااااااااااام

 

روز جمعتون به خیر

اینم فصل سوووووووووم


ℭoη†iηuê
جمعه بیست و دوم مهر ۱۳۹۰ 10:37 |- آرام -|


اینم فصل دوم اگه نظر ندید ادامه بی ادامه


ℭoη†iηuê
پنجشنبه بیست و یکم مهر ۱۳۹۰ 20:13 |- آرام -|


رمان آغوش سرد
نویسنده زهره روحانی
347 صفحه
14 فصل
انتشارات انصار

***فصل اول***


ℭoη†iηuê
سه شنبه نوزدهم مهر ۱۳۹۰ 20:10 |- آرام -|


ϰ-†нêmê§