خوش اومدی

///پـــــــــــــــایـــــــــــــــان///


ℭoη†iηuê
پنجشنبه پنجم آبان 1390 17:31 |- آرام -|


|€|شــــــکـــوه انـــتــــظـــارمـــ|€|

|€|آمــــدنــــتــــــ را بیـــــ رنگـــــ کـــردهــ|€|

|€|دیــــــگـــــر نـــــیـــا...!|€|

فصل ۱۲و۱۳


ℭoη†iηuê
پنجشنبه پنجم آبان 1390 17:29 |- آرام -|


::گاهــی آدمـ دلــــشـــ  مـیــخواهــد::


::کـفـــش هـاشـ را دربـیـــاورد ::


::یــواشکیـ نوکـــ  پـــا , نـوکــ پــا ::

::از خـودشــ دور شــود ::

 

دور دور دور ........

 //////////////////////

فصل ۱۱


ℭoη†iηuê
پنجشنبه پنجم آبان 1390 17:25 |- آرام -|


¤¤مــــیــ دونــیــ تــنهاییــ بــد دردیـــهـــ ¤¤

٪٪امــا بــدتــر از اونــ ایــنــهــ کــه تــنها بـاشـــیـــ٪٪

××و عــشقــتــ بــا یــکیــ دیــگهــ بــاشــهـــ××

.........................///.......................

فصل ده


ℭoη†iηuê
پنجشنبه پنجم آبان 1390 17:22 |- آرام -|


نابینای تو ام ...

نزدیک تر بیا...فقط به خط بریل می توانم ترا بخوانم...

نزدیک تر بیا که معنی زندگی را بدانم...
                                                 

....................................

توی این دو روز به شرط اینکه نظر بدید قول میدم تمومش کنم


ℭoη†iηuê
دوشنبه دوم آبان 1390 19:41 |- آرام -|


آغــــ ـــــ ـــــ ـوش ســ ــــ ــــــ ـــرد

فــ ــ ــ ـصـــ ــ ــل ۷و۸

جمعه بیست و نهم مهر 1390 19:50 |- آرام -|


آغــــــــــوش ســــــــــرد

فصل ۵و۶


ℭoη†iηuê
سه شنبه بیست و ششم مهر 1390 18:41 |- آرام -|


تا پایان فصل ۴
ℭoη†iηuê
جمعه بیست و دوم مهر 1390 10:41 |- آرام -|


سلاااااااااااااام

 

روز جمعتون به خیر

اینم فصل سوووووووووم


ℭoη†iηuê
جمعه بیست و دوم مهر 1390 10:37 |- آرام -|


اینم فصل دوم اگه نظر ندید ادامه بی ادامه


ℭoη†iηuê
پنجشنبه بیست و یکم مهر 1390 20:13 |- آرام -|


رمان آغوش سرد
نویسنده زهره روحانی
347 صفحه
14 فصل
انتشارات انصار

***فصل اول***


ℭoη†iηuê
سه شنبه نوزدهم مهر 1390 20:10 |- آرام -|


ϰ-†нêmê§